Έγκριση πίστωσης ποσού 155,32€ με Φ.Π.Α. για την διαφορά εφάπαξ αποζημίωσης συνταξιούχου

Έγκριση πίστωσης ποσού 155,32€ με Φ.Π.Α. για την διαφορά εφάπαξ αποζημίωσης συνταξιούχου

Έγκριση πίστωσης ποσού 155,32€ με Φ.Π.Α. για την διαφορά εφάπαξ αποζημίωσης συνταξιούχου

adsdhkepa1712011.pdfa