Έγκριση πίστωσης ποσού 155,32€ με Φ.Π.Α. για την διαφορά εφάπαξ αποζημίωσης συνταξιούχου