Έγκριση πίστωσης ποσού 16.543,50€ με Φ.Π.Α. για τις κινηματογραφικές προβολές για τους μήνες Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 16.543,50€ με Φ.Π.Α. για τις κινηματογραφικές προβολές για τους μήνες Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 16.543,50€ με Φ.Π.Α. για τις κινηματογραφικές προβολές για τους μήνες Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2011

adsdhkepa1732011.pdfa