Έγκριση πίστωσης ποσού 163,20 € για εργοδοτική εισφορά του δικηγόρου του Δήμου με πάγια αντιμισθία ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

Έγκριση πίστωσης ποσού 163,20 € για εργοδοτική εισφορά του δικηγόρου του Δήμου με πάγια αντιμισθία ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

Έγκριση πίστωσης ποσού 163,20 € για εργοδοτική εισφορά του δικηγόρου του Δήμου με πάγια αντιμισθία ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

ADE1802010.pdfa