436/2015 – Έγκριση πίστωσης ποσού 174.587,73 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης