Έγκριση πίστωσης ποσού 174,24 € υπέρ του δικαιούχου ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., εφημερίδα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ