Έγκριση πίστωσης ποσού 174,24 € υπέρ του δικαιούχου ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., εφημερίδα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ

Έγκριση πίστωσης ποσού 174,24 € υπέρ του δικαιούχου ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., εφημερίδα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ

Έγκριση πίστωσης ποσού 174,24 € υπέρ του δικαιούχου ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., εφημερίδα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ

ade2742010.pdfa