Έγκριση πίστωσης ποσού 18.373,80€ με Φ.Π.Α. τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «Μεταφορές αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΙΛΙΟΥ οικ. Έτους 2013»

Έγκριση πίστωσης ποσού 18.373,80€ με Φ.Π.Α. τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «Μεταφορές αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΙΛΙΟΥ οικ. Έτους 2013»