Έγκριση πίστωσης ποσού 18.373,80€ με Φ.Π.Α. τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «Μεταφορές αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΙΛΙΟΥ οικ. Έτους 2013»

Έγκριση πίστωσης ποσού 18.373,80€ με Φ.Π.Α. τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «Μεταφορές αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΙΛΙΟΥ οικ. Έτους 2013»

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a