Έγκριση πίστωσης ποσού 181,50 € υπέρ του δικαιούχου ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κ.Ε.Κ.Α.) εφημερίδα ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ

Έγκριση πίστωσης ποσού 181,50 € υπέρ του δικαιούχου ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κ.Ε.Κ.Α.) εφημερίδα ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ

Έγκριση πίστωσης ποσού 181,50 € υπέρ του δικαιούχου ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κ.Ε.Κ.Α.) εφημερίδα ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ

ade2252010.pdfa