165/2010 – Έγκριση πίστωσης ποσού 186.067,22 € για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

165/2010 – Έγκριση πίστωσης ποσού 186.067,22 € για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έγκριση πίστωσης ποσού 186.067,22 € για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ads1652010.pdfa