Έγκριση πίστωσης ποσού 2.000,00€ με Φ.Π.Α. για αποφράξεις αποχετεύσεων των χώρων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.000,00€ με Φ.Π.Α. για αποφράξεις αποχετεύσεων των χώρων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.000,00€ με Φ.Π.Α. για αποφράξεις αποχετεύσεων των χώρων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

ADSDHKEPA2312012.pdfa