Έγκριση πίστωσης ποσού 2.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού

ADSDHKEPA2362012.pdfa