Έγκριση πίστωσης ποσού 2.121,75€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείων στις διοικητικές υπηρεσίες

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.121,75€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείων στις διοικητικές υπηρεσίες

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.121,75€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείων στις διοικητικές υπηρεσίες

ADSDHKEPA2302012.pdfa