Έγκριση πίστωσης ποσού 2.200,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «Πρωτοχρονιάτικο Θέατρο Δρόμου»

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.200,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «Πρωτοχρονιάτικο Θέατρο Δρόμου»