Έγκριση πίστωσης ποσού 2.200,00€ με Φ.Π.Α. για τη θεατρική παράσταση «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ».

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.200,00€ με Φ.Π.Α. για τη θεατρική παράσταση «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ».

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.200,00€ με Φ.Π.Α. για τη θεατρική παράσταση «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ».

adsdhkepa2152011.pdfa