Έγκριση πίστωσης ποσού 2.355,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «Χριστουγεννιάτικα Δρώμενα»

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.355,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «Χριστουγεννιάτικα Δρώμενα»