Έγκριση πίστωσης ποσού 2.500,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια εξοπλισμού ήχου στο καλλιτεχνικό καφενείο

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.500,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια εξοπλισμού ήχου στο καλλιτεχνικό καφενείο

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.500,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια εξοπλισμού ήχου στο καλλιτεχνικό καφενείο

ADSDHKEPA2412012.pdfa