430/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 2.672,55€ για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης τέως υπαλλήλου του Δήμου Ιλίου

430/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 2.672,55€ για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης τέως υπαλλήλου του Δήμου Ιλίου