Έγκριση πίστωσης ποσού 2.700,00€ με Φ.Π.Α. για την παράσταση κουκλοθεάτρου «Το εργαστήρι της φαντασίας»

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.700,00€ με Φ.Π.Α. για την παράσταση κουκλοθεάτρου «Το εργαστήρι της φαντασίας»

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.700,00€ με Φ.Π.Α. για την παράσταση κουκλοθεάτρου «Το εργαστήρι της φαντασίας»

adsdhkepa1762011.pdfa