Έγκριση πίστωσης ποσού 2.800,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «Παραμονή Πρωτοχρονιάς» με μουσική δρόμου