Έγκριση πίστωσης ποσού 2.825,00€ με Φ.Π.Α. για την συναυλία Jazz.