Έγκριση πίστωσης ποσού 2.850,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «Χριστουγεννιάτικο θέατρο Δρόμου»

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.850,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «Χριστουγεννιάτικο θέατρο Δρόμου»