Έγκριση πίστωσης ποσού 2.904,03€ με Φ.Π.Α. για την συντήρηση εφαρμογών λογισμικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου.

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.904,03€ με Φ.Π.Α. για την συντήρηση εφαρμογών λογισμικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου.

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.904,03€ με Φ.Π.Α. για την συντήρηση εφαρμογών λογισμικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου.

adsdhkepa252011.pdfa