Έγκριση πίστωσης ποσού 2.952,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια έγχρωμων αφισών προσκλήσεων για εκδηλώσεις Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.952,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια έγχρωμων αφισών προσκλήσεων για εκδηλώσεις Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.952,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια έγχρωμων αφισών προσκλήσεων για εκδηλώσεις Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2011

adsdhkepa1622011.pdfa