Έγκριση πίστωσης ποσού 2.964,80€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια αναλωσίμων Ωδείου

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.964,80€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια αναλωσίμων Ωδείου

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.964,80€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια αναλωσίμων Ωδείου

ADSDHKEPA2372012.pdfa