Έγκριση πίστωσης ποσού 2.988,90€ με Φ.Π.Α. για την φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων οικ. έτους 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.988,90€ με Φ.Π.Α. για την φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων οικ. έτους 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.988,90€ με Φ.Π.Α. για την φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων οικ. έτους 2012

ADSDHKEPA2322012.pdfa