Έγκριση πίστωσης ποσού 200,00 ευρώ, για τη συμμετοχή της υπαλλήλου Ρουμανά Όλγας, σε σεμινάριο