Έγκριση πίστωσης ποσού 20,00€ για την επιστροφή της ετήσιας εγγραφής του μαθητή Μπάλτσα Ιωάννη στο Ωδείο, στην κα Μπάλτσα Βαλεντίνα (κηδεμόνας του) και απαλλαγή των διδάκτρων φοίτησής του για το σχολικό έτος 2013-2014

Έγκριση πίστωσης ποσού 20,00€ για την επιστροφή της ετήσιας εγγραφής του μαθητή Μπάλτσα Ιωάννη στο Ωδείο, στην κα Μπάλτσα Βαλεντίνα (κηδεμόνας του) και απαλλαγή των διδάκτρων φοίτησής του για το σχολικό έτος 2013-2014