Έγκριση πίστωσης ποσού 24.354,00€ με Φ.Π.Α. για εργασίες άμεσης παρέμβασης για την αποκατάσταση εκτεταμένης βλάβης στην κολυμβητική δεξαμενή εκμάθησης του Ε.Ι.Α.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 24.354,00€ με Φ.Π.Α. για εργασίες άμεσης παρέμβασης για την αποκατάσταση εκτεταμένης βλάβης στην κολυμβητική δεξαμενή εκμάθησης του Ε.Ι.Α.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 24.354,00€ με Φ.Π.Α. για εργασίες άμεσης παρέμβασης για την αποκατάσταση εκτεταμένης βλάβης στην κολυμβητική δεξαμενή εκμάθησης του Ε.Ι.Α.Α.

ADSDHKEPA2432012.pdfa