084/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 252,96€ για αμοιβή της «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης δικηγορικής εταιρείας»

084/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 252,96€ για αμοιβή της «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης δικηγορικής εταιρείας»