Έγκριση πίστωσης ποσού 270,60 € υπέρ Δ.Ο.Υ. Ιλίου ως καταβολή αποζημίωσης για την επεξεργασία αρχείου ιδιοκτητών οχημάτων

Έγκριση πίστωσης ποσού 270,60 € υπέρ Δ.Ο.Υ. Ιλίου ως καταβολή αποζημίωσης για την επεξεργασία αρχείου ιδιοκτητών οχημάτων

Έγκριση πίστωσης ποσού 270,60 € υπέρ Δ.Ο.Υ. Ιλίου ως καταβολή αποζημίωσης για την επεξεργασία αρχείου ιδιοκτητών οχημάτων

ade2062010.pdfa