Έγκριση πίστωσης ποσού 270,60€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια στόρια για το Δημοτικό Γυμναστήριο του Αγ.Φανουρίου

Έγκριση πίστωσης ποσού 270,60€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια στόρια για το Δημοτικό Γυμναστήριο του Αγ.Φανουρίου

Έγκριση πίστωσης ποσού 270,60€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια στόρια για το Δημοτικό Γυμναστήριο του Αγ.Φανουρίου

ADSDHKEPA2382012.pdfa