Έγκριση πίστωσης ποσού 295,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τα γραφεία αθλητισμού.

Έγκριση πίστωσης ποσού 295,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τα γραφεία αθλητισμού.

Έγκριση πίστωσης ποσού 295,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τα γραφεία αθλητισμού.

adsdhkepa1212011.pdfa