Έγκριση πίστωσης ποσού 3.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια εδεσμάτων για εκδηλώσεις του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια εδεσμάτων για εκδηλώσεις του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια εδεσμάτων για εκδηλώσεις του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

adsdhkepa1502011.pdfa