Έγκριση πίστωσης ποσού 3.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού γα τις υπηρεσίες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού γα τις υπηρεσίες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού γα τις υπηρεσίες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

adsdhkepa1482011.pdfa