Έγκριση πίστωσης ποσού 3.050,00€ με Φ.Π.Α. από 4/2013 έως και 8/2013 για αναδρομικά μισθώματος