Έγκριση πίστωσης ποσού 3.264,99€ με Φ.Π.Α. για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛ. 1/2006». (Συνεχιζόμενο)

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.264,99€ με Φ.Π.Α. για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛ. 1/2006». (Συνεχιζόμενο)

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.264,99€ με Φ.Π.Α. για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛ. 1/2006». (Συνεχιζόμενο)

ADSDHKEPA2232012.pdfa