Έγκριση πίστωσης ποσού 3.800,00€ με Φ.Π.Α. για την θεατρική παράσταση «Παραμύθια στα μέτρα σας»

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.800,00€ με Φ.Π.Α. για την θεατρική παράσταση «Παραμύθια στα μέτρα σας»

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.800,00€ με Φ.Π.Α. για την θεατρική παράσταση «Παραμύθια στα μέτρα σας»

adsdhkepa1722011.pdfa