Έγκριση πίστωσης ποσού 3.984,59€ με Φ.Π.Α. για την συντήρηση λογισμικού οικονομικής διαχείρισης και προγράμματος μισθοδοσίας

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.984,59€ με Φ.Π.Α. για την συντήρηση λογισμικού οικονομικής διαχείρισης και προγράμματος μισθοδοσίας

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.984,59€ με Φ.Π.Α. για την συντήρηση λογισμικού οικονομικής διαχείρισης και προγράμματος μισθοδοσίας

ADSDHKEPA2282012.pdfa