Έγκριση πίστωσης ποσού 300,00 € για συμμετοχή 1 υπαλλήλου του Δήμου σε σεμινάριο

Έγκριση πίστωσης ποσού 300,00 € για συμμετοχή 1 υπαλλήλου του Δήμου σε σεμινάριο

Έγκριση πίστωσης ποσού 300,00 € για συμμετοχή 1 υπαλλήλου του Δήμου σε σεμινάριο

ade5392010.pdfa