Έγκριση πίστωσης ποσού 31.794,92€ δαπανών παρελθόντων χρήσεων.

Έγκριση πίστωσης ποσού 31.794,92€ δαπανών παρελθόντων χρήσεων.

Έγκριση πίστωσης ποσού 31.794,92€ δαπανών παρελθόντων χρήσεων.

adsdhkepa292011.pdfa