Έγκριση πίστωσης ποσού 315,84 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας «ΗΧΩ ΙΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Έγκριση πίστωσης ποσού 315,84 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας «ΗΧΩ ΙΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Έγκριση πίστωσης ποσού 315,84 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας «ΗΧΩ ΙΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ»

ade5322010.pdfa