006/2014 – Έγκριση πίστωσης ποσού 32.586,30 € για εξόφληση δαπανών κεκλεισμένων χρήσεων