002/2019 – Έγκριση πίστωσης ποσού 32.930,53€ που αφορά συμπληρωματική κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

002/2019 – Έγκριση πίστωσης ποσού 32.930,53€ που αφορά συμπληρωματική κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

002/2019 – Έγκριση πίστωσης ποσού 32.930,53€ που αφορά συμπληρωματική κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης