Έγκριση πίστωσης ποσού 340,00 € υπέρ του δικαιούχου ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε. εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Έγκριση πίστωσης ποσού 340,00 € υπέρ του δικαιούχου ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε. εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Έγκριση πίστωσης ποσού 340,00 € υπέρ του δικαιούχου ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε. εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ADE1822010.pdfa