Έγκριση πίστωσης ποσού 340,00 € υπέρ του δικαιούχου ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε. εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ