Έγκριση πίστωσης ποσού 35.000,00€ με Φ.Π.Α. για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΑΜΕΑ στο χώρο του κολυμβητηρίου του ΕΙΑΑ»

Έγκριση πίστωσης ποσού 35.000,00€ με Φ.Π.Α. για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΑΜΕΑ στο χώρο του κολυμβητηρίου του ΕΙΑΑ»

Έγκριση πίστωσης ποσού 35.000,00€ με Φ.Π.Α. για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΑΜΕΑ στο χώρο του κολυμβητηρίου του ΕΙΑΑ»

adsdhkepa1872011.pdfa