Έγκριση πίστωσης ποσού 360,00 € υπέρ του δικαιούχου ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ