Έγκριση πίστωσης ποσού 38,84 € υπέρ του δικαιούχου «ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε.» εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»