Έγκριση πίστωσης ποσού 38,84 € υπέρ του δικαιούχου «ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε.» εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»

Έγκριση πίστωσης ποσού 38,84 € υπέρ του δικαιούχου «ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε.» εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»

Έγκριση πίστωσης ποσού 38,84 € υπέρ του δικαιούχου «ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε.» εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»

ade5572010.pdfa