Έγκριση πίστωσης ποσού 39.030,00€ με Φ.Π.Α. για την καταβολή ειδικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Δ.Α.Ο. (Αρ. απόφ. 7059/2009).

Έγκριση πίστωσης ποσού 39.030,00€ με Φ.Π.Α. για την καταβολή ειδικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Δ.Α.Ο. (Αρ. απόφ. 7059/2009).

Έγκριση πίστωσης ποσού 39.030,00€ με Φ.Π.Α. για την καταβολή ειδικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Δ.Α.Ο. (Αρ. απόφ. 7059/2009).

adsdhkepa2182011.pdfa