Έγκριση πίστωσης ποσού 4.000,00€ με Φ.Π.Α. για προμήθεια κουρτινών για τις ανάγκες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.000,00€ με Φ.Π.Α. για προμήθεια κουρτινών για τις ανάγκες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.000,00€ με Φ.Π.Α. για προμήθεια κουρτινών για τις ανάγκες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α

adsdhkepa1582011.pdfa