Έγκριση πίστωσης ποσού 4.000,00€ με Φ.Π.Α. για την παράσταση «Παραμύθια στα μέτρα σας».

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.000,00€ με Φ.Π.Α. για την παράσταση «Παραμύθια στα μέτρα σας».

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.000,00€ με Φ.Π.Α. για την παράσταση «Παραμύθια στα μέτρα σας».

adsdhkepa2132011.pdfa