Έγκριση πίστωσης ποσού 4.000,00€ με Φ.Π.Α. για την παράσταση «Το παιχνίδι της φαντασίας»

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.000,00€ με Φ.Π.Α. για την παράσταση «Το παιχνίδι της φαντασίας»